Duurzaamheid is één van de kernwaarden
van JAVA FOODSERVICE

Daarom zal JAVA samenwerken aan een beter milieu

om zo onze toekomst en die van onze kinderen veilig te stellen.

 Wat doen we hiervoor?

Prestaties en doelstellingen rond MVO

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en een bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Voor ons hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Op 22 maart 2022 zijn wij officieel Laureaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. De genomen acties van 2021 en 2022 werden onder de loep genomen en goedgekeurd. Ondertussen hebben we al acties opgesteld voor 2023. Want we blijven verderzetten! 

Green Deal Eiwitshift

Sligro Food Group Belgium heeft zijn dossier ingediend en goedgekeurd gekregen voor de Green Deal Eiwitshift. Wij zijn blij hier een steentje te kunnen bijdragen om een gezond voedingspatroon te promoten en meer nadruk te leggen op plantaardige eiwitten. 

Sustainability Innovation Award

Op zondag 17 november werd Sligro Food Group Belgium op Horeca Expo bekroond met een prachtige Sustainability Innovation Award in de categorie technologie. 


Onze solar-elektrische wegtrein die kan
worden ingezet voor stadsdistributie viel in de smaak bij de vakjury!Sligro Food Group Belgium ondertekent Green Deal

Vijfendertig partijen - waaronder Sligro Food Group Belgium - ondertekenen samen met de Vlaamse ministers van Omgeving, Energie, Mobiliteit en Openbare werken de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek.

Hiermee engageren zij zich de komende drie jaar om leveringen in de Vlaamse steden efficiënt en emissiearm te laten verlopen. De deelnemers worden daarin bijgestaan door The Shift* die deze Green Deal coördineert met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.

* in samenwerking met MOBI-VUB, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), VIL (Innovatieplatform en Speerpuntcluster Logistiek) en de departementen Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving van de Vlaamse overheid.

Minder kilometers en groenere vervoermiddelen

De deelnemers zullen in deze Green Deal inzetten op het terugdringen van het aantal gereden kilometers en ervoor zorgen dat noodzakelijke kilometers afgelegd worden op gepaste tijdstippen en met milieuvriendelijkere voertuigtypen en zero-emissie voertuigen.

JAVA Foodservice behaalt niet alleen het ISO 22000-certificaat,
maar ook het ISO 14001-certificaat!

Zopas in oktober 2018 werden hiervoor de nodige doelstellingen bereikt en hebben we ons certificaat vernieuwd voor de volgende 3 jaar, met een jaarlijkse opvolgaudit. Maar we willen onze stempel nog duidelijker drukken op deze wereld! Vandaar dat we ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Eén van de 
kernthema’s is milieumanagement

Onze QSHE-manager legt kort uit wat ISO 14001
inhoudt voor JAVA Foodservice

Wist u dat ...?

  • 82 % van alle bestellingen digitaal via JAVA Online toekomen? D.w.z. minder kans op fouten en minder papierverbruik
  • Wij inzetten op digitale communicatie? 99 % van onze klantenfacturen worden digitaal (via pdf) verstuurd. Hierdoor daalt het papierverbruik drastisch en vermindert de papierafvalberg aan klantenzijde.
  • Onze gemiddelde dropgrootte € 1.600 bedraagt? Hoe groter de drop en hoe minder vaak wij leveren (minder leverdagen), hoe minder kilometers  we afleggen.

Titel

1. We beschouwen het wettelijk kader waarbinnen we onze activiteiten ontplooien als een minimum


2. We identificeren, evalueren alle milieuaspecten van onze bedrijfsvoering nemen alle maatregelen om de nadelige effecten op het milieu te reduceren, o.a.:

  • a. voorkomen van milieuvervuiling
  • b. beheersen en inperken van afvalstromen 
  • c. meewerken aan het vermijden van uitputting van natuurlijke bronnen door efficiënt gebruik van energie en grondstoffen


3. We streven gezond eigenwijs naar een  permanente verbetering van de milieuprestaties via meetbare en economisch verantwoorde milieudoelstellingen en een degelijk milieuplan

Titel

4. Met trots vanuit passie, kruiden we elke dag met haar waarden, zodat er echt een verschil gemaakt kan worden.


5. We crëeren milieubewustzijn en betrokkenheid bij alle medewerkers, klanten, leveranciers en derde partijen via sensibilisering en opleiding, zodat we samen sterk staan


6. We communiceren vol vertrouwen en direct bewust alle milieu-informatie aan alle belanghebbenden. 


7. We werken volgens een milieumanagementsysteem ISO14001 om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan ons milieubeleid. Dit met alle respect voor onze omgeving en zorgvuldig met centen, zonder de bedrijfseconomische doelen uit het oog te verliezen

Milieubeleid

Dit milieubeleid maakt integraal deel uit van het algemeen beleid van JAVA Foodservice en is in lijn met het milieubeleid van Sligro Food Group.

Titel

0 E-H-MBV-N03 -  MilieuBeleidsVerklaring nl signed.pdf
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen
Close
Chef cook posing