Duurzaamheid is één van de kernwaarden
van JAVA FOODSERVICE

Daarom zal JAVA samenwerken aan een beter milieu

om zo onze toekomst en die van onze kinderen veilig te stellen.

 Wat doen we hiervoor?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Titel

1. We beschouwen het wettelijk kader waarbinnen we onze activiteiten ontplooien als een minimum


2. We identificeren, evalueren alle milieuaspecten van onze bedrijfsvoering nemen alle maatregelen om de nadelige effecten op het milieu te reduceren, o.a.:

  • a. voorkomen van milieuvervuiling
  • b. beheersen en inperken van afvalstromen 
  • c. meewerken aan het vermijden van uitputting van natuurlijke bronnen door efficiënt gebruik van energie en grondstoffen


3. We streven naar een  permanente verbetering van de milieuprestaties via meetbare en economisch verantwoorde milieudoelstellingen en een degelijk milieuplan

Titel

4. We creëren betrokkenheid bij alle medewerkers, klanten, leveranciers en derde partijen via sensibilisering en opleiding milieubewustzijn


5. We communiceren vol vertrouwen alle milieu-informatie aan alle belanghebbenden.


6. We werken volgens een milieumanagementsysteem ISO14001 om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan ons milieubeleid. Dit met alle respect voor onze omgeving en zonder de bedrijfseconomische doelen uit het oog te verliezen

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen
Close
Chef cook posing