Duurzaamheid is één van de kernwaarden
van JAVA FOODSERVICE

Daarom zal JAVA samenwerken aan een beter milieu

om zo onze toekomst en die van onze kinderen veilig te stellen.

 Wat doen we hiervoor?

JAVA Foodservice behaalt niet alleen het ISO 22000-certificaat,
maar ook het ISO 14001-certificaat!

Zopas in oktober 2018 werden hiervoor de nodige doelstellingen bereikt en hebben we ons certificaat vernieuwd voor de volgende 3 jaar, met een jaarlijkse opvolgaudit. Maar we willen onze stempel nog duidelijker drukken op deze wereld! Vandaar dat we ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Eén van de 
kernthema’s is milieumanagement

Wist u dat 

  • 82 % van alle bestellingen digitaal via JAVA Online toekomen? D.w.z. minder kans op fouten en minder papierverbruik
  • Wij inzetten op digitale communicatie? Kijk maar naar onze nieuwsbrief: 55 % van onze klantenfacturen worden digitaal (via pdf) verstuurd. Hierdoor daalt het papierverbruik drastisch en vermindert de papierafvalberg aan klantenzijde.
  • JAVA Foodservice een volwaardig alternatief (op leidingwater) voor water in (plastic) flessen aanbiedt via onze partner The Water Purifier en dit leidt tot minder transport, minder afval … ? Veel beter voor het milieu!
  • Onze gemiddelde dropgrootte € 1.200 bedraagt? Hoe groter de drop en hoe minder vaak wij leveren (minder leverdagen), hoe minder kilometers  we afleggen.

Titel

1. We beschouwen het wettelijk kader waarbinnen we onze activiteiten ontplooien als een minimum


2. We identificeren, evalueren alle milieuaspecten van onze bedrijfsvoering nemen alle maatregelen om de nadelige effecten op het milieu te reduceren, o.a.:

  • a. voorkomen van milieuvervuiling
  • b. beheersen en inperken van afvalstromen 
  • c. meewerken aan het vermijden van uitputting van natuurlijke bronnen door efficiënt gebruik van energie en grondstoffen


3. We streven naar een  permanente verbetering van de milieuprestaties via meetbare en economisch verantwoorde milieudoelstellingen en een degelijk milieuplan

Titel

4. We creëren betrokkenheid bij alle medewerkers, klanten, leveranciers en derde partijen via sensibilisering en opleiding milieubewustzijn


5. We communiceren vol vertrouwen alle milieu-informatie aan alle belanghebbenden.


6. We werken volgens een milieumanagementsysteem ISO14001 om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan ons milieubeleid. Dit met alle respect voor onze omgeving en zonder de bedrijfseconomische doelen uit het oog te verliezen

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen
Close
Chef cook posing